Các giải pháp và thiết bị ANQP khác

Giới thiệu sản phẩm

CÁC GIẢI PHÁP VÀ THIẾT BỊ
AN NINH QUỐC PHÒNG KHÁC

Thiết bị quang điện tử

 

Sản phẩm

AIVI cung cấp những sản phẩm chất lượng và phù hợp nhất

Thiết bị chống ghi âm
Thiết bị chống ghi âm
Thiết bị chống ghi âm

Báo giá

Hệ thống chế áp máy bay  không người lái  cố định
Hệ thống chế áp máy bay
không người lái cố định
Hệ thống chế áp máy bay
không người lái cố định

Báo giá

Hệ thống phát hiện bắn tỉa
Hệ thống phát hiện bắn tỉa
Hệ thống phát hiện bắn tỉa

Báo giá

Giải pháp tác chiến điện tử và tác chiến không gian mạng
Đèn laser
Đèn laser

Báo giá

đèn laser
Giải pháp tác chiến điện tử và
tác chiến không gian mạng
Giải pháp tác chiến điện tử và
tác chiến không gian mạng

Báo giá

Hệ thống camera thông minh phát hiện vật nguỵ trang
Hệ thống camera thông minh
phát hiện vật nguỵ trang
Hệ thống camera thông minh
phát hiện vật nguỵ trang

Báo giá

 

Đối tác